Dva dni s didaktikou matematiky

Bankové spojenie

Bankový prevod nie je z technických príčin možný.