Dva dni s didaktikou matematiky

Bankové spojenie

Vložné možno uhradiť na účet Občianskeho združenia SCCG. Do správy pre prijímateľa napíšte Vaše priezvisko (prípadne priezviská, ak platíte za viaceré osoby jedným prevodom)

IBAN: SK98 1100 0000 0029 2783 4712
SWIFT: TATRSKBX

Fakturačné údaje:

SCCG
KAI FMFI UK
Mlynská dolina
84248 Bratislava

IČO: 42177260
DIČ: 2023018217
DPH: Nie sme platcom DPH.