Dva dni s didaktikou matematiky

Archív ročníkov

Konferenciu sme prvýkrát organizovali v septembri 2016. Ide o "dcérsku" konferenciu pražskej konferencie "Dva dny s didaktikou matematiky".

Prvý ročník konferencie

Organizované: 8. - 9. septembra 2016

Druhý ročník konferencie

Organizované: 7. - 8. septembra 2017

Tretí ročník konferencie

Organizované: 7. - 6. septembra 2018

Štvrtý ročník konferencie

Organizované: 5. - 6. septembra 2019

Piaty ročník konferencie

Organizované: 10. - 11. september 2020

Šiesty ročník konferencie

Organizované: 9. - 10. september 2021

Siedmy ročník konferencie

Organizované: 8. - 9. september 2022

8. ročník konferencie

Organizované: