Dva dni s didaktikou matematiky 2021

Šiesty ročník konferencie

Šiesty ročník konferencie Dva dni s didaktikou matematiky bol organizovaný Oddelením didaktiky matematiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave v dňoch 9. a 10. septembra 2021.

Pozvané prednášky:

doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Učebnica ako prostriedok komunikácie v matematike
Anotácia: Učebnica matematiky komunikuje nielen so žiakmi a učiteľmi na hodinách matematiky a počas individuálneho štúdia, ale, ako sa ukázalo aj  v čase obmedzení v dôsledku pandemickej situácie, je dôležité, aby učebnici rozumeli i rodičia žiakov či každý, kto si učebnicu z prinútenia alebo zo záujmu otvorí, číta, prečíta a počíta. Funkcie, princípy tvorby, jazyk, obrázky či ilustrácie v učebnici matematiky sú skúmané z rôznych uhlov pohľadu. Čo všetko si musia autori učebníc matematiky pre ich tvorbe uvedomiť, čo všetko si uvedomia až po uvedení učebnice do praxe, čo všetko do učebnice nie je vhodné a čo sa do učebnice už nezmestí...aj o tom bude prednáška.

prof. RNDr. Milan Hejný, CSc., Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Učebnica pomáha učiteľovi diferencovať výuku
AnotáciaV tradičnom frontálnom vyučovaní pracuje celá trieda spoločne. Slabší žiaci nestačia, špičkoví sa nudia. Učiteľ, ktorý vyučovanie diferencuje, zamestnáva každého žiaka primerane jeho úrovni. Učebnica môže učiteľovi v tomto smere výrazne pomôcť. Niekoľko obecných myšlienok bude doplnených sériou ilustrácií.

Dôležité informácie o konferencii:

  • Miesto konania: FMFI UK v Bratislave, Mlynská dolina, Bratislava
  • Forma: kombinovaná, za dodržania aktuálnych opatrení, ktoré možno nájsť vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva (PDF súbor)
    Konferenčný poplatok: znížený na 10 EUR/osobu nezávisle na spôsobe účasti

Program konferencie (PDF súbor)

Zborník: Z konferencie vyšiel elektronický zborník, dostupný na tejto adrese. Príspevky majú nasledovné maximálne počty strán:

  • krátky príspevok: max 4 strany s prílohami
  • dlhý príspevok: max 6 strán s prílohami
  • pracovná dielňa: max 8 strán s prílohami

Tešíme sa na Vašu účasť na siedmom ročníku v dňoch 8. a 9. septembra 2022!