Dva dni s didaktikou matematiky 2020

Piaty ročník konferencie

Kedy: 10. - 11. september 2020

Kto: učitelia matematiky na ZŠ, SŠ a VŠ

Forma: videokonferencia (linky do miestností sú priamo v programe, ktorý bol registrovaným účastníkom zaslaný na e-mail)

Poplatok: 0 EUR (tento ročník konferencie je bez poplatku)

Program konferencie: Možnosť stiahnutia vo formáte PDF (zmeny sú vyhradené)


Pozvané prednášky:

  • Mgr. Martin Krynický: 13 let s realisticky.cz
  • doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc., RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD., RNDr. Veronika Hubeňáková, PhD.: Od zeleného stola do školskej lavice a späť

Pokonferenčné informácie

V prvom rade ďakujeme, že ste sa zúčastnili. Dúfame, že ste si odniesli viaceré zaujímavé a podnetné informácie do nového školského roka.

Zborník príspevkov je už dostupný na stiahnutie.

Tešíme sa na Vašu účasť na 6. ročníku 9. - 10. 9. 2021

Programový a organizačný výbor:

Mária Slavíčková (slavickova (at) fmph.uniba.sk)
Monika Dillingerová, Emília Miťková, Peter Vankúš, Michaela Vargová


Konferencia bola podporená z projektu KEGA 014UK-4/2020.