9. ročník konferencie

9. ročník konferencie Dva dni s didaktikou matematiky organizovaný Oddelením didaktiky matematiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v  Bratislave v dňoch 5. a 6. septembra 2024.

Dôležité informácie o konferencii:

  • Miesto konania: FMFI UK Bratislava, Mlynská dolina
  • Konferenčný poplatok: Výška konferenčného poplatku je 15 Eur/osoba pre účastníkov bez príspevku do programu a 10 Eur/osoba pre účastníkov s príspevkom. Konferenčný poplatok sa platí v hotovosti pri registrácii, účastníci dostanú potvrdenie o účasti. V konferenčnom poplatku nie sú zahrnuté obedy (v okolí fakulty je viacero miest, kde sa možno dobre naobedovať).

Pozvané plenárne prednášky:

prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD., PdF UK Bratislava

Názov: Bariéry pri zvládaní matematiky

Anotácia: Príspevok sa venuje najčastejším dôvodom, pre ktoré má dieťa problémy s matematikou napriek dobrému intelektu. V kontexte diagnostiky a možností podpory pojednáva o poruchách pozornosti, o funkčných oslabeniach, distrese, naučenej bezmocnosti, ako aj o ťažkostiach s  porozumením písanému textu.

Mgr. Lukáš Vízek, Ph.D., PřF UHK Hradec Králové

Názov: Studentské porozumění ve školské geometrii z perspektivy dynamických konstrukcí

Anotácia: Přednášku věnuji zasazení klasických konstrukčních postupů pomocí tužky, pravítka a kružítka do dynamické geometrie. Na základě výsledků výzkumných šetření ukáži, jaké informace o studentském porozumění ve školské geometrii lze takovým zasazením získat a jak je lze uplatnit při rozvíjení studentského chápání geometrických objektů a jejich vlastností. Na závěr budu uvažovat o dalším výzkumu v geometrickém vzdělávání a budoucímu směřování školské praxe.

Zborník: Z konferencie publikujeme elektronický zborník, Príspevky majú nasledovné maximálne počty strán:

krátky príspevok: max 4 strany s prílohami

dlhý príspevok: max 6 strán s prílohami

pracovná dielňa: max 8 strán s prílohami

Link na prihlasovací formulár

Tešíme sa na Vašu účasť!