Konferenčný poplatok

Výška konferenčného poplatku v roku 2024 je 15 Eur/osoba pre účastníkov bez príspevku do programu a 10 Eur/osoba pre účastníkov s príspevkom

Hradí sa v hotovosti počas konferencie.

 V konferenčnom poplatku nie sú zahrnuté obedy (v okolí fakulty je viacero miest, kde sa možno dobre naobedovať).