Konferenčný poplatok

Výška konferenčného poplatku v roku 2023 je 10 Eur/osoba. Hradí sa v hotovosti počas konferencie. V konferenčnom poplatku nie sú zahrnuté obedy (v okolí fakulty je viacero miest, kde sa možno dobre naobedovať).