Dva dni s didaktikou matematiky

Konferenčný poplatok

Konferenčný poplatok vo výške 10 EUR je možné prevodom (viď časť Bankové spojenie), alebo v hotovosti na mieste a bude zahŕňať:

  • konferenčné materiály,
  • kávu a občerstvenie cez prestávky,
  • spoločenské posedenie vo štvrtok večer

Cestovné na konferenciu a ubytovanie hradí vysielajúca organizácia alebo účastník.