Konferenčný poplatok

Výška konferenčného poplatku je 10 Eur/osoba. V konferenčnom poplatku nie sú zahrnuté obedy (v okolí fakulty je viacero miest, kde sa možno dobre naobedovať).