Dva dni s didaktikou matematiky 2019

Štvrtý ročník konferencie

Kedy: 5. - 6. september 2019

Kto: učitelia matematiky na ZŠ, SŠ a VŠ

Kde: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského v Bratislave


Podrobný program konferencie s abstraktami na stiahnutie vo formáte PDF.


Zborník z konferencie je možné si stiahnuť. Príspevky sú zoradené abecedne podľa priezviska prvého autora, nie podľa kategórie príspevku (poster, krátky príspevok, dlhý príspevok, pracovná dielňa)

Tešíme sa na Vašu účasť na ďalšom ročníku!