Dva dni s didaktikou matematiky 2018

Tretí ročník konferencie

Termín konania: 6. - 7. septembra 2018

Miesto konania: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.

Pozvané prednášky:

  • prof. RNDr. František Kuřina, CSc, Univerzita Hradec Králové
  • RNDr. Ľubomír Rybanský, PhD., Univerzita Konštantína filozofa v Nitre

Program konferencie: program na stiahnutie (PDF formát)

Zborník z konferencie (s ISBN) na stiahnutie k dispozicii.

Pre autorov bude pripravená a zaslaná šablóna na napísanie príspevku. Príspevky nám bude treba zaslať do 15.10.2018, teda až po ukončení konferencie.

Programový a organizačný výbor:
Mária Slavíčková (slavickova (at) fmph.uniba.sk)
Monika Dillingerová, Michaela Vargová, Peter Vankúš