Dva dni s didaktikou matematiky 2022

Siedmy ročník konferencie

Siedmy ročník konferencie Dva dni s didaktikou matematiky bude organizovaný Oddelením didaktiky matematiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského
v Bratislave v dňoch 
8. a 9. septembra 2022.

Dôležité informácie o konferencii:

  • Miesto konania: FMFI UK v Bratislave, Mlynská dolina, Bratislava.
  • Konferenčný poplatok: 10 EUR/osoba, nezahŕňa obedy.

Zborník: Z konferencie bude publikovaný elektronický zborník. Príspevky majú nasledovné maximálne počty strán:

  • Krátky príspevok: max 4 strany s prílohami.
  • Dlhý príspevok: max 6 strán s prílohami.
  • Pracovná dielňa: max 8 strán s prílohami.

Tešíme sa na Vašu účasť na siedmom ročníku v dňoch 8. a 9. septembra 2022!