Dva dni s didaktikou matematiky 2022

Siedmy ročník konferencie

Siedmy ročník konferencie Dva dni s didaktikou matematiky bude organizovaný Oddelením didaktiky matematiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v  Bratislave v dňoch 8. a 9. septembra 2022.

Link na registráciu: link 

Ak sa konferencie plánujete zúčastniť s príspevkom (krátke vystúpenie, dlhé vystúpenie, workshop, poster), prosíme o prihlásenie do 31. augusta 2022 a pri prihlásení uviesť názov príspevku, abstrakt a komu je príspevok prioritne určený.

Dôležité informácie o konferencii:

  • Miesto konania: FMFI UK v Bratislave, Mlynská dolina, Bratislava
  • Konferenčný poplatok: Výška konferenčného poplatku je 10 Eur/osoba. V konferenčnom poplatku nie sú zahrnuté obedy (v okolí fakulty je viacero miest, kde sa možno dobre naobedovať).

Pozvané prednášky:

  • prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc., Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
  • doc. RNDr. Iveta Scholtzová, PhD., Pedagogická fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove

Rámcový program:


Štvrtok, 8.9.2022

do 12:00 registrácia účastníkov

10:00–11:00 plenárna prednáška: prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc., UMB BB

11:10–12:30 prihlásené príspevky

12:30–13:30 prestávka na obed

13:30–18:00 prihlásené príspevky

od 18:20 spoločenské posedenie


Piatok, 9.9.2022

9:00–10:00 plenárna prednáška: doc. RNDr. Iveta Scholtzová, PhD., UniPO

10:10–11:30 panelová diskusia

12:00–13:00 prestávka na obed

13:00–15:00 prihlásené príspevky

15:05 ukončenie konferencie


Zborník:Z konferencie bude publikovaný elektronický zborník. Príspevky majú nasledovné maximálne počty strán:

  • Krátky príspevok: max 4 strany s prílohami
  • Dlhý príspevok: max 6 strán s prílohami
  • Pracovná dielňa: max 8 strán s prílohami

Tešíme sa na Vašu účasť na siedmom ročníku v dňoch 8. a 9. septembra 2022!