8. ročník konferencie

8. ročník konferencie Dva dni s didaktikou matematiky organizovaný Oddelením didaktiky matematiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v  Bratislave v dňoch 7. a 8. septembra 2023.

Dôležité informácie o konferencii:

  • Miesto konania: FMFI UK Bratislava, Mlynská dolina
  • Konferenčný poplatok: Výška konferenčného poplatku je 10 Eur/osoba. Konferenčný poplatok sa platí v hotovosti pri registrácii, účastníci dostanú potvrdenie o účasti. V konferenčnom poplatku nie sú zahrnuté obedy (v okolí fakulty je viacero miest, kde sa možno dobre naobedovať).

Prihlasovanie na konferenciu je možné prostredníctvom formulára dostupného na:

https://forms.gle/udqpgdBfccF1m8GeA

Účastníci s príspevkom sa môžu prihlasovať do 30.8.2023, účastníci bez príspevku do 3.9.2023. Link pre obe skupiny je rovnaký. 

Z konferencie bude vydaný elektronický zborník, ktorý bude mať pridelené ISBN. Prispevok do zborníka stačí poslať do 30.10.2023 (t.j. až po konaní konferencie) na slavickova(at)fmph.uniba.sk 

Príspevky majú nasledovný maximálny počet strán:

  • poster vo forme rozšíreného abstraktu (max. 60 min. blok): max. 1 strana
  • krátky príspevok (20 min. s diskusiou) : max. 4 strany s prílohami
  • dlhý príspevok (45 min. + diskusia 10 min.): max. 6 strán s prílohami
  • pracovná dielňa (60 min.): max. 8 strán s prílohami

Tešíme sa na Vašu účasť na ôsmom ročníku v dňoch 7. a 8. septembra 2023!