8. ročník konferencie

8. ročník konferencie Dva dni s didaktikou matematiky organizovaný Oddelením didaktiky matematiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v  Bratislave v dňoch 7. a 8. septembra 2023.

Dôležité informácie o konferencii:

  • Miesto konania: FMFI UK Bratislava, Mlynská dolina
  • Konferenčný poplatok: Výška konferenčného poplatku je 10 Eur/osoba. Konferenčný poplatok sa platí v hotovosti pri registrácii, účastníci dostanú potvrdenie o účasti. V konferenčnom poplatku nie sú zahrnuté obedy (v okolí fakulty je viacero miest, kde sa možno dobre naobedovať).

Pozvané prednášky:

Štvrtok, 7.9.2023 PhDr. Jana Slezáková, Ph.D., Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Prahe

Názov: Podpora integrace matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti u žáků základních škol - projekt TAČR

Hlavním cílem projektu je navrhnout funkční koncepci vzájemného propojování matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti na základních školách prostřednictvím práce se slovními úlohami a pomoci tak žákům při řešení slovních úloh. Výstupem projektu je metodika, kde je popsáno, jak pracovat se čtyřmi netradičními typy slovních úloh. Součástí práce s danými slovními úlohami je i rozvoj metakognitivních strategií žáků. Přednáška bude zaměřena na představení metodiky a podrobně jednoho  typu slovních úloh Nedokončené strategie.

Piatok, 8.9.2023 prof. RNDr. Ján Čižmár, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Názov: Euklides: Základy

Euklidovo hlavné dielo Stoiceia (Stoicheia; Základy) vzniklo okolo roku 300 p.n.l. v starovekom Egypte v meste Alexandria, založenom Alexandrom Veľkým. V meste pôsobila vrcholná vedecko-umelecká inštitúcia vtedajšej doby v oblasti Stredozemného mora a Blízkeho východu – Museion – založená Ptolemaiom I. (Sotérom), prvým panovníkom Ptolemaiovskej dynastie, panujúcej v Egyptskej ríši v období 306 p.n.l. – 30 p.n.l. Základy sú prvým dielom vytvoreným v špeciálnej vedeckej disciplíne – matematike – podľa zásad Aristotelovej koncepcie tvorby vedeckej teórie axiomaticko-deduktívnou metódou.  V prednáške sa zameriame na otázky: V čom spočíva v Základoch princíp homogenity? Ako je to s definíciou miery v Základoch?

Z konferencie bude vydaný elektronický zborník, ktorý bude mať pridelené ISBN. Prispevok do zborníka stačí poslať do 30.10.2023 (t.j. až po konaní konferencie) na slavickova(at)fmph.uniba.sk 

Príspevky majú nasledovný maximálny počet strán:

  • poster vo forme rozšíreného abstraktu (max. 60 min. blok): max. 1 strana
  • krátky príspevok (20 min. s diskusiou) : max. 4 strany s prílohami
  • dlhý príspevok (45 min. + diskusia 10 min.): max. 6 strán s prílohami
  • pracovná dielňa (60 min.): max. 8 strán s prílohami

Program konferencie (pdf súbor, zmena vyhradená)

Tešíme sa na Vašu účasť na ôsmom ročníku v dňoch 7. a 8. septembra 2023!

Fotogaléria:

link