O konferencii

Najbližší termín: 5. - 6. september 2024 Tešíme sa na Vás! 😊

Cieľová skupina: učitelia matematiky 2.stupňa ZŠ a všetkých typov SŠ

Túto konferenciu je možné uznať ako aktualizačné vzdelávanie učiteľov v trvaní 16 hodín. Potvrdenie sa vydáva na žiadosť účastníkov osobne po ukončení konferencie. Požiadať o vystavenie potvrdenia je potrebné emailom do 1. septembra.

Ciele konferencie:

  • prezentácia osobných skúseností učiteľov s vyučovaním matematiky
  • prezentácia výsledkov práce v rôznych oblastiach didaktiky matematiky
  • prezentácia zaujímavej činnosti Vašich žiakov
  • vytvorenie aktívnej komunity učiteľov matematiky, v ktorej sa stimuluje spolupráca medzi ZŠ, SŠ a VŠ
  • založenie a organizovanie slovenskej obdoby českej konferencie Dva dny s didaktikou matematiky (v roku 2016 už 20 úspešných ročníkov) organizovanej Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovej v Prahe

Forma:

  • pozvané plenárne prednášky
  • dlhé vystúpenie v sekciách (45 min. + diskusia 10 min.)
  • krátke vystúpenia v sekciách (20 min. s diskusiou)
  • postery (max. 60 min. blok)
  • pracovná dielňa (60 min.)

Šablónu na napísanie príspevku nájdete tu: link

Krátka reportáž s informáciami o konferencii:


Odkaz na videá z vybraných príspevkov:

link

Kontakt

Oddelenie didaktiky matematiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina

842 48 Bratislava

slavickova at fmph.uniba.sk
+421 2 602 95 490