O konferencii

Najbližší termín: 9. - 10. september 2021 Tešíme sa na Vás! 😊

Cieľová skupina: učitelia matematiky 2.stupňa ZŠ a všetkých typov SŠ

Ciele konferencie:

  • prezentácia osobných skúseností učiteľov s vyučovaním matematiky
  • prezentácia výsledkov práce v rôznych oblastiach didaktiky matematiky
  • prezentácia zaujímavej činnosti Vašich žiakov
  • vytvorenie aktívnej komunity učiteľov matematiky, v ktorej sa stimuluje spolupráca medzi ZŠ, SŠ a VŠ
  • založenie a organizovanie slovenskej obdoby českej konferencie Dva dny s didaktikou matematiky (v roku 2016 už 20 úspešných ročníkov) organizovanej Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovej v Prahe

Forma:

  • pozvané plenárne prednášky
  • dlhé vystúpenie v sekciách (45 min + diskusia 5 min)
  • krátke vystúpenia v sekciách (20 min s diskusiou)
  • postery (max 60 min blok)
  • workshop (60 min)

Kontakt

Oddelenie didaktiky matematiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina

842 48 Bratislava

slavickova at fmph.uniba.sk
+421 2 602 95 490